RPGOWA
ALCHEMIA

Blog o RPG i czasem popkulturze

Tajemnicze urządzenie

Wymyśl urządzenie i wygraj podręcznik!!!

Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnym z Alchemicznych Konkursów. Tym razem można w nim wygrać Podręcznik podstawowy do gry „Tajemnice Pętli” wydanej właśnie przez Black Monk Games!
Co trzeba zrobić? Wystarczy do końca dnia 31.07.2020 wymyślić, spisać i wysłać do nas pomysł na „Tajemnicze Urządzenie”, czyli dziwaczną, pętlową maszynę, jaka może mniejszym lub większym przypadkiem znaleźć się w rękach Dzieciaków.
Opis urządzenia należy wysłać na mail konkurs@rpgalchemia.pl

Chcecie się dowiedzieć więcej o „Tajemnicach Pętli”?

Recenzja gry „Tajemnice Pętli”

Regulamin konkursu "Tajemnicze Urządzenie"

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest RPGowa Alchemia.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu „Tajemnicze Urządzenie” organizowanego przez Organizatora.
 3. Zwycięzca – uczestnik, który wykona poprawnie zadanie konkursowe określone w Konkursie „Tajemnicze Urządzenie” i zostanie wyłoniony jako wygrywający zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Konkurs „Tajemnicze Urządzenie” rozpoczyna się dnia 15.07.2020. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 31.07.2020 o godzinie 24:00.
 5. Zostaną nagrodzona jedna praca. Zwycięzca otrzyma egzemplarz podręcznika „Tajemnice Pętli”

II. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu „Tajemnicze Urządzenie” nie mogą być osoby współtworzące RPGową Alchemię.
  Przystępując do udziału w danym konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie „Tajemnicze Urządzenie”.
 2. Realizacja zadania konkursowego polega na przesłaniu wiadomości z pracą konkursową na adres e-mailowy konkurs@rpgalchemia.pl. Jako temat proszę podać „Tajemnicze Urządzenie”. Praca powinna być zapisana w jednym z wybranych formatów: *.doc, *.docx, *.odt, *.pdf.
 3. By uczestniczyć w konkursie, proszę dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu „Tajemnicze Urządzenie” i wyrażeniu zgody na jego postanowienia (oświadczenie w formie elektronicznej, nie chodzi o skan / zdjęcie takiego oświadczenia z podpisem odręcznym).
 4. Prace przekazane na Konkurs „Tajemnicze Urządzenie” muszą stanowić od początku do końca oryginalną pracę Uczestnika. Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Prace przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu jakichkolwiek innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
 5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Prace zostaną ocenione po zakończeniu terminu nadsyłania prac, najpóźniej do 03.08.2020.
 2. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora po 15.08.2020, ale tylko na terenie Polski. Wysyłka do innego kraju jest możliwa, ale tylko na koszt Zwycięzcy.

IV. Postanowienia Końcowe

 1. RPGowa Alchemia nie będzie wykorzystywać danych osobowych w innym celu niż przeprowadzenie Konkursu, a lista uczestników jest tak zwanym zbiorem doraźnym.
 2. Przesyłając pracę na Konkurs  „Tajemnicze Urządzenie”zgadza się na publikację tej pracy przez RPGową Alchemię.
 3. RPGowa Alchemia nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 4. RPGowa Alchemia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie.
 5. RPGowa Alchemia zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu „Tajemnicze Urządzenie”, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu „Tajemnicze Urządzenie” i przekazania nagrody.
 6. Regulamin zaczerpnięty ze strony Erpegowe Piekiełko za wiedzą i zgodą autora.

Dziękuję wydawnictwu Black Monk Games za ufundowanie nagrody w powyższym konkursie