Ostry Suchar!

Wymyśl ostry suchar o tematyce złodziejskiej i wygraj podręcznik!!!

Kolejny Alchemiczny Konkurs!!. Tym razem można w nim wygrać Podręcznik podstawowy do gry  „Ostrza w mroku” wydany przez Stinger Press. 
Co trzeba zrobić? Wystarczy do 12.00 (samo południe) 21.10.2020  wymyślić i wrzucić jako komentarz pod postem z ogłoszeniem konkursu (LINK do POSTA) SUCHAR O TEMATYCE ZŁODZIEJSKIEJ!

Tylko tyle  i aż tyle!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i do zapoznania się z regulaminem!

Chcecie się dowiedzieć więcej o „Ostrzach w mroku”?

„Na Przypale albo wcale”
recenzja gry „Ostrza w mroku”

Podcast z sesji zaprzyjaźnionej grupy „Niezwykłe przygody”

Regulamin konkursu "Ostry Suchar"

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest RPGowa Alchemia.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu „Ostry Suchar” organizowanego przez Organizatora.
 3. Zwycięzca – uczestnik, który wykona poprawnie zadanie konkursowe określone w Konkursie „Ostry Suchar” i zostanie wyłoniony jako wygrywający zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Konkurs „Ostry Suchar” rozpoczyna się dnia 14.10.2020. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 21.10.2020 o godzinie 12:00.
 5. Zostaną nagrodzona jedna praca. Zwycięzca otrzyma egzemplarz podręcznika „Ostrza w Mroku”

II. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu „Ostry Suchar” nie mogą być osoby współtworzące RPGową Alchemię.
  Przystępując do udziału w danym konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie „Ostry Suchar”.
 2. Realizacja zadania konkursowego polega na odpowiedzi w postaci komentarza pod postem na platformie Facebook (link)
 3. Skomentowanie posta jest uznane automatycznie za zatwierdzenie powyższego Regulaminu
 4. Prace przekazane na Konkurs „Ostry Suchar” muszą stanowić od początku do końca oryginalną pracę Uczestnika. Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Prace przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu jakichkolwiek innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
 5. Liczy się tylko jeden komentarz na platformie zostawiony przez Uczestnika, inne komentarze zostawione przez tego Uczestnika, może on usunąć.
 6. Brane pod uwagę będą tylko te komentarze, które w chwili zakończenia Konkursu znajdą się pod odpowiednim postem (link)

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Prace zostaną ocenione po zakończeniu terminu nadsyłania prac, najpóźniej do 25.10.2020.
 2. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, ale tylko na terenie Polski. Wysyłka do innego kraju jest możliwa, ale tylko na koszt Zwycięzcy.

IV. Postanowienia Końcowe

 1. RPGowa Alchemia nie będzie wykorzystywać danych osobowych w innym celu niż przeprowadzenie Konkursu, a lista uczestników jest tak zwanym zbiorem doraźnym.
 2. Przesyłając pracę na Konkurs  „Ostry Suchar” zgadza się na publikację tej pracy przez RPGową Alchemię.
 3. RPGowa Alchemia nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 4. RPGowa Alchemia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie.
 5. RPGowa Alchemia zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu „Ostry Suchar”, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu „Ostry Suchar” i przekazania nagrody.
 6. Regulamin zaczerpnięty ze strony Erpegowe Piekiełko za wiedzą i zgodą autora.

Dziękuję wydawnictwu Stinger Press za ufundowanie nagrody w powyższym konkursie