RPGOWA
ALCHEMIA

Blog o RPG i czasem popkulturze

Konkurs „Kult Imperialny”

Przed wami pierwszy poważny konkurs organizowany przez RPGową Alchemię. Można w nim wygrać podręcznik „Zapomniani Bogowie”, czyli kampanię do drugiej edycji gry Dark Heresy” ufundowany przez wydawnictwo Copernicus Corporation.

Co trzeba zrobić? Wystarczy do 19.06.2020 wykonać tylko jedno zadanie postawione przed wami przez RPGową Alchemię:

Jak pewnie wiecie Eklezja, nie jest jednorodna i wewnątrz niej są tysiące o ile nie dziesiątki tysięcy imperialnych kultów na swój sposób wyznających Boga-Imperatora. Albo są one efektem wizyt Missionaria Galaxia na nowo przyłączonych  planetach, albo są sankcjonowanymi odłamami już istniejących imperialnych kultów. Zadaniem konkursowym jest stworzenie i opisanie jednego z takich imperialnych kultów, a następnie wysłać do na mail konkurs@rpgalchemia.pl.
Uważajcie, by nie kryły się w nim, żadne ziarna herezji, albowiem zmuszony będę wezwać Inkwizycję, która odpowiednio ukarze heretyków!

Za Złoty tron i Askellon!

Recenzja kampanii „Zapomniani Bogowie”

Więcej informacji o Dark Heresy:

Mroczne Millenium 2.0 – recenzja Dark Heresy

Nieco już leciwa recenzja gry

Inkwizycja

Wprowadzenie i podstawowe informacje na temat Inkwizycji

Zachęcam też do zapoznania się z Regulaminem Konkursu:

Regulamin konkursu "Kult Imperialny"

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest RPGowa Alchemia.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu Kult Imperialny organizowanego przez Organizatora.
 3. Zwycięzca – uczestnik, który wykona poprawnie zadanie konkursowe określone w Konkursie Kult Imperialny i zostanie wyłoniony jako wygrywający zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Konkurs Kult Imperialny rozpoczyna się dnia 04.06.2020. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 19.06.2020 o godzinie 24:00.
 5. Zostaną nagrodzona jedna praca. Zwycięzca otrzyma egzemplarz dodatku Zapomniani Bogowie

II. Zasady Konkursu Kult Imperialny

 1. Uczestnikami Konkursu Kult Imperialny nie mogą być osoby współtworzące RPGową Alchemię.
  Przystępując do udziału w danym konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie Kult Imperialny.
 2. Realizacja zadania konkursowego polega na przesłaniu wiadomości z pracą konkursową na adres e-mailowy konkurs@rpgalchemia.pl. Jako temat proszę podać Kult Imperialny. Praca powinna być zapisana w jednym z wybranych formatów: *.doc, *.docx, *.odt, *.pdf.
 3. By uczestniczyć w konkursie, proszę dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Kult Imperialny i wyrażeniu zgody na jego postanowienia (oświadczenie w formie elektronicznej, nie chodzi o skan / zdjęcie takiego oświadczenia z podpisem odręcznym).
 4. Prace przekazane na Konkurs Kult Imperialny muszą stanowić od początku do końca oryginalną pracę Uczestnika. Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Prace przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu jakichkolwiek innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
 5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Prace zostaną ocenione po zakończeniu terminu nadsyłania prac, najpóźniej do 23.06.2020.
 2. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, ale tylko na terenie Polski. Wysyłka do innego kraju jest możliwa, ale tylko na koszt Zwycięzcy.

IV. Postanowienia Końcowe

 1. RPGowa Alchemia nie będzie wykorzystywać danych osobowych w innym celu niż przeprowadzenie Konkursu, a lista uczestników jest tak zwanym zbiorem doraźnym.
 2. Przesyłając pracę na Konkurs Kult Imperialny Uczestnik. zgadza się na publikację tej pracy przez RPGową Alchemię.
 3. RPGowa Alchemia nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 4. RPGowa Alchemia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie.
 5. RPGowa Alchemia zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu Kult Imperialny, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu Kult Imperialny i przekazania nagrody.
 6. Regulamin zaczerpnięty ze strony Erpegowe Piekiełko za wiedzą i zgodą autora.

Dziękuje wydawnictwu Copernicus Corporation za nagrodę w poniższym konkursie