Jesienna Groteska

Zrób zdjęcie i wygraj podręczniki  z przygodami!!!

Zapraszam do wzięcia udziału w pierwszym po dłuższej przerwie  Alchemicznych Konkursów. Można w nim wygrać zestaw dwóch podręczników z przygodami do czwartej edycji „Warhammera”, na który składają się wydane przez „Copernicus Corporation” dodatki „Przygody w Ubersreiku” oraz „Ciężkie dnie i niespokojne noce”!
Co trzeba zrobić? Wystarczy do końca dnia 30.11.2021 własnoręcznie zrobione zdjęcie łączące tematykę jesieni i „Warhammera”!

Zdjęcie należy wysłać na mail konkurs@rpgalchemia.pl

O czym opowiadają „Przygody w Ubersreiku” i „Ciężkie dnie i niespokojne noce”?

Recenzja podręcznika „Przygody w Ubersreiku”

Recenzja podręcznika „Cieżkie dnie i niespokojne noce”

Regulamin konkursu Jesienna groteska

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest RPGowa Alchemia.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu „Jesienna groteska” organizowanego przez Organizatora.
 3. Zwycięzca – uczestnik, który wykona poprawnie zadanie konkursowe określone w Konkursie „Jesienna groteska” i zostanie wyłoniony jako wygrywający zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Konkurs „Jesienna groteska” rozpoczyna się dnia 17.11.2020. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 30.11.2020 o godzinie 24:00.
 5. Zostaną nagrodzona jedna praca. Zwycięzca otrzyma zestaw podręczników, na który składa się po jednym egzemplarzu dodatków „Cieżkie dnie i niespokojne noce” oraz „Przygody w Ubersreiku”

II. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu „Jesienna groteska” nie mogą być osoby współtworzące RPGową Alchemię.
  Przystępując do udziału w danym konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie „Jesienna groteska”.
 2. Realizacja zadania konkursowego polega na przesłaniu wiadomości z pracą konkursową na adres e-mailowy konkurs@rpgalchemia.pl. Jako temat proszę podać „Jesienna groteska”. Praca powinna być zapisana w jednym z wybranych formatów: *jpg, *.png, *.pdf.
 3. By uczestniczyć w konkursie, proszę dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu „Jesienna groteska” i wyrażeniu zgody na jego postanowienia (oświadczenie w formie elektronicznej, nie chodzi o skan / zdjęcie takiego oświadczenia z podpisem odręcznym).
 4. Prace przekazane na Konkurs „Jesienna groteska” muszą stanowić od początku do końca oryginalną pracę Uczestnika. Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Prace przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu jakichkolwiek innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
 5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Prace zostaną ocenione po zakończeniu terminu nadsyłania prac, najpóźniej do 05.12.2021.
 2. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora po 06.12.2021, ale tylko na terenie Polski. Wysyłka do innego kraju jest możliwa, ale tylko na koszt Zwycięzcy.

IV. Postanowienia Końcowe

 1. RPGowa Alchemia nie będzie wykorzystywać danych osobowych w innym celu niż przeprowadzenie Konkursu, a lista uczestników jest tak zwanym zbiorem doraźnym.
 2. Przesyłając pracę na Konkurs  „Jesienna groteska” zgadza się na publikację tej pracy przez RPGową Alchemię.
 3. RPGowa Alchemia nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 4. RPGowa Alchemia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie.
 5. RPGowa Alchemia zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu „Jesienna groteska”, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu „Jesienna groteska” i przekazania nagrody.
 6. Regulamin zaczerpnięty ze strony Erpegowe Piekiełko za wiedzą i zgodą autora.

Nagrody ufundowało wydawnictwo Copernicus Corporation.

Zdjęcie autorstwa Irina Iriser z Pexels