Genesys

Karta pomocy podsumowująca użycie
symboli korzyści, tryumfów, zagrożeń
i katastrof